L'EASY er rated 7,1 ud af 10 på Trustpilot baseret på 973 stemmer.

Spørgsmål og svar


Hjælp til selvhjælp.

L'EASY har samlet de oftest stillede spørgsmål og svar (FAQ) i forbindelse med de forskellige produktkatagorier vi tilbyder.

Klik på en produktkategori i menuen forneden.
 

Vaskemaskine FAQ

Problem Årsag og løsning
Vaskemaskinen vil ikke starte Tjek følgende, inden du tilkalder service:
Er der lys i kontrollampen?
Er der strøm til maskinen?
Er der sprunget en sikring?
Er HFI relæ slået fra?
Er lugerelæ eller lugelås defekt?
Er lågen ordentlig lukket? 
Vaskemaskinen vil ikke tage vand ind – eller stopper kort tid efter den er startet – blinker i Start/Pause knappen (skriver E10-E11 i evt. display) Maskinen har tilløbsproblemer
Tjek om der er åbnet for vandet til maskinen.
Tjek om der skulle være et knæk på tilløbsslangen
Vaskemaskinen vil ikke pumpe ud – blinker i Start/Pause knappen (skriver E20-E21 i evt. display) Maskinen har pumpe/afløbsproblemer
Rens trevlefilter.
Tjek afløbsforholdene
Vaskemaskinen stopper under vask – (skriver E30-E35 i evt. display) Maskinen har vandstandsproblemer
Kontakt L'EASY
Vaskemaskinen vil ikke starte – står bare og klikker fra lågen (skriver E40-E45 i evt. display) Maskinen har problemer med dørlåsen/Pressostat
Kontakt L'EASY
Vaskemaskinen vil ikke vaske - tromlen drejer ikke rundt – (skriver E50-E56 i evt. display) Topbetjent vaskemaskine
- Er der tøj i maskinen, så kan tromlen være overfyldt

Tag noget af tøjet op.


Alternativt kan maskinen have motorproblemer
Kontakt L'EASY
Vaskemaskinen vasker ikke rent og varmer ikke – (skriver E60-E71 i evt. display) Maskinen har problemer med varmelegeme/temperaturføler
Kontakt L'EASY
Maskinen giver stød Tjek om den er tilsluttet med jordforbindelse  
Vaskemaskinen vibrerer under drift eller står usikkert   Vaskemaskinen står ikke i vater
De højdejustérbare stilleben er ikke indstillet korrekt.

Tjek at underlaget er stabilt.
Justér stillebenene, så maskinen står i vater.
Topbetjent vaskemaskine - Tjek om hjulsættet er slået ind.

For lidt vasketøj
Ved vask af et enkelt stort eller få stykker tøj, f.eks. en frottébadekåbe, vil der være ubalance i tromlen. Maskinen vil vibrere. Funktionen nedsættes ikke af den grund.

Rester af vand tilbage i maskinen
Vandet kan ikke pumpes helt ud inden centrifugeringen starter, fordi afløbsslangen er bøjet eller pumpen er stoppet.

Kontrollér afløbsslangen og fjern evt. knæk. Fjern evt. fremmedlegemer fra pumpehuset
Vaskemaskinen springer programmer over Tjek om energisparefunktioner er aktiveret
GENERELT  
Vasketøjet bliver gråt For lidt vaskemiddel
Når der doseres for lidt vaskepulver, bliver der også doseret for lidt blødgøringsmiddel. Når vandet ikke bliver blødgjort, vil kalk sætte sig som grå belægninger i tøjet. Dosér mere vaskepulver. Læs doseringsvejledningen på pakningen.

Forkert vaskemiddel
Når det hvide tøj bliver vasket med et color-vaskemiddel, bliver det gråt, fordi color-vaskemidler ikke indeholder blegemiddel. Brug altid ét vaskemiddel til det hvide tøj og et andet vaskemiddel til det kulørte tøj. 

Genstridigt snavs er ikke forbehandlet
Genstridigt snavs er kun fjernet delvis, der er stadig grå pletter tilbage. Genstridigt snavs skal forbehandles inden vask. Gnid pletter med håndopvaskemiddel og lad tøjet ligge min. 1 time. Meget snavset vasketøj bør lægges i blød med et enzymholdigt vaskemiddel inden vask.

Koncentreret skyllemiddel giver grå pletter
Koncentreret skyllemiddel bliver ikke opløst i vandet. Der kommer klumper af skyllemiddel på vasketøjet. Bland vand i det koncentrerede skyllemiddel. Brug blandingsforholdet 1:1.

For lav temperatur eller for kort tid
Når tøjet bliver vasket ved for lav temperatur eller i for kort tid, kan vaskemidlet ikke nå at virke korrekt. Vælg højere temperatur og et program med længere vasketid.
Hvide rester (vaskemiddelrester) på vasketøjet For meget vaskemiddel
I en ny vaskemaskine er det let at dosere for meget vaskemiddel. Vandforbruget i en ny vaskemaskine er reduceret væsentligt i forhold til en ældre model. Hvis man bruger samme dosering i den nye vaskemaskine, som man brugte i den gamle, vil doseringen blive alt for høj i den nye maskine. Der vil være sæberester tilbage i vasketøjet. Ofte er doseringsvejledningen på vaskemiddelemballagen for høj til en ny vaskemaskine.

Dosér kun 2/3 af den anbefalede mængde vaskemiddel ved dosering af vaskemiddel til en ny vaskemaskine

Nye stoffer i vaskemidler
I nogle vaskemidler findes nogle vaskekomponenter, som er meget svært opløselige. De ses især som hvide/lyse rester på mørkt tøj.

Ryst eller børst vasketøjet efter vask
Vask tøjet med vrangen udad
Vælg et andet vaskemiddel, evt. et flydende.
Skjolder på vasketøjet Hårplejemidler
Nogle hårplejemidler indeholder ingredienser, som i kombination med tensiderne i vaskemidlet, danner skjolder på vasketøjet. Skjolderne kan ikke ses på vasketøjet inden vask, men opstår under selve vasken. I selve vasken kan skjolderne danne sig på tøj, som ellers ikke har været i berøring med hårplejemidler under brug.

Prøv at skifte til et andet hårplejemiddel
Vasketøjet er meget krøllet   For meget tøj i maskinen
Ved for kraftig fyldning af vaskemaskinen, vil tøjet ligge og presse sig sammen. Krøller og folder bliver mere ”faste” og sværere at stryge.

Fyld mindre tøj i vaskemaskinen

For høj centrifugeringshastighed
En ny vaskemaskine centrifugerer som oftest kraftigere end den forrige vaskemaskine. Kraftigere centrifugering kan give mere krøllet tøj.

Prøv at sammenligne centrifugeringshastigheden på den nye maskine med hastigheden på den tidlige maskine. Nedsæt evt. centrifugeringshastigheden på den nye vaskemaskine.

Forkert program
I bomuldsprogrammerne bliver tøjet vasket med lav vandstand, kraftig bearbejdning og der afsluttes med høj centrifugeringshastighed. Alle disse faktorer er med til at krølle tøjet.

Vælg skåne-vaske programmer til tøj, som krøller let.
Der kan ikke ses vand i tromlen Ny vasketeknik
Vandmængden til vask i nye vaskemaskiner er væsentligt reduceret. Nye vasketeknikker udnytter den lave vandmængde bedre ved at overbruse tøjet. Vandet kan ikke ses under vask, men vaskeresultatet bliver ligeså godt, blot med mindre vand.
Der dannes sæberester i sæbeskuffen – eller vaskemaskinen vil ikke tage sæbe/skyllemiddel For lidt vand
Vandhanen er ikke åbnet helt.

Åben for vandhanen

Tilstoppet si
Sien i tilløbsslangens forskruning på vandhanen eller på maskinen er stoppet

Luk vandhanen.
Skru tilløbsslangen af vandhanen og af maskinen.
Rengør sien.

Dyser i sæberum er tilstoppede
Der kommer for lidt vand ud af dyserne i loftet i sæbeskufferummet, fordi dyserne er tilstoppede.

Rengør dyserne og sæbeskufferummer.
Brug en tandbørste eller en flaskerenser.

Kompakt vaskemiddel klumper sig sammen
Nogle kompaktvaskemidler kan være svære at få skyllet ordentligt ud af sæbeskuffen.

Skift til et andet vaskemiddel, brug evt. flydende vaskemiddel
Der bliver ikke tilført skyllemiddel – eller rummet til skyllemiddel er fyldt med vand   Skyllemiddelindsatsen sidder forkert
Skyllemiddelindsatsen sidder ikke ordentligt, eller den er tilstoppet.

Tag skyllemiddelindsatsen ud.
Rengør sæbeskuffe og skyllemiddelindsats.
Sæt skyllemiddelindsatsen på igen.
Dårlig lugt i vaskemaskinen - forebyggelse Afkalk vaskemaskinen
Du skal afkalke din vaskemaskine med jævne mellemrum. Der fås specielle tabs (i stil med dem til opvaskemaskinen), der blot lægges i vaskemaskinen ved vask. Eller du kan anvende Hexofosfat i vasken, det både afkalker maskinen og blødgør tøjet.

Doser vaskemidlet korrekt
Belægninger i vaskemaskinen skyldes ofte for høj dosering af vaskepulver, som indeholder Zeolit (Zeolit er et erstatningsstof for fosfat i vaskepulver). Zeolit lægger en klæbrig hinde på de indvendige dele af vaskemaskinen, som bevirker udfældninger på vasketøjet og sur lugt i maskinen.

Doser dit vaskemiddel korrekt og efter vandets hårdhed, hvor du bor.

Vask ved høj temperatur
For at spare på energien anbefales det at vaske ved lavere temperaturer. Hvis maskinen aldrig vasker ved temperaturer over 60°C, kan der ske en bakterievækst i maskinen. Dette kan forårsage dårlig/sur lugt.

Vask ved 95˚ en gang imellem for at undgå bakteriebelægninger i maskinen.

Vælg et vaskemiddel med fosfat
Hvis du bor i et område, hvor rensningsanlægget, renser for fosfat, skal du vælge et vaskemiddel med fosfat i stedet for zeolit. Zeolit er mere miljøvenligt, men kan give belægning og sur lugt i vaskemaskinen ved overdosering. Der findes svanemærkede vaskemidler både med zeolit og fosfat.

Alm. vedligeholdelse
Lad sæbeskuffen og lugen stå åben, når du ikke bruger maskinen. Rengør sæbeskuffe og trevlefilter en gang om måneden.
Dårlig lugt i vaskemaskinen - behandling   Fjern den dårlige lugt
Belægninger i vaskemaskinen skyldes ofte for høj dosering af vaskepulver, som indeholder Zeolit (Zeolit er et erstatningsstof for fosfat i vaskepulver). Zeolit lægger en klæbrig hinde på de indvendige dele af vaskemaskinen, som bevirker udfældninger på vasketøjet og sur lugt i maskinen. For at fjerne den dårlige lugt skal du:
- Kom ½ dl klorholdigt opvaskemaskine-middel i sæbeskuffens rum til klarvask
- Vask en 60˚ kulørtvask (tom maskine)
- Gentag processen 5 gange, så er din maskine som ny.

Vask igennem ved høj temperatur
For at spare på energien anbefales det at vaske ved lavere temperaturer. Hvis maskinen aldrig vasker ved temperaturer over 60°C, kan der ske en bakterievækst i maskinen. Dette kan forårsage dårlig/sur lugt.

Vask en gang imellem ved 95°C. Det fjerner evt. bakterier.
Ved kraftig lugt bør den tomme maskinen vaskes igennem ved 95°C et par gange med uden vaskemiddel eller tilsat 30 gram citronsyre.

Koncentreret skyllemiddel har sat sig som klumper
Koncentreret skyllemiddel kan være meget svært opløseligt. Der kan sidde rester tilbage af skyllemiddel i vaskesystemet. Det kan begynde at afgive lugt.

Bland vand i det koncentrerede skyllemiddel. Brug blandingsforholdet 1:1. Ryst flasken inden skyllemidlet hældes i skyllemiddelindsatsen.

Kilde: Bl.a Electrolux Home Products Denmark A/S