L'EASY er rated 7,1 ud af 10 på Trustpilot baseret på 973 stemmer.

Spørgsmål og svar


Hjælp til selvhjælp.

L'EASY har samlet de oftest stillede spørgsmål og svar (FAQ) i forbindelse med de forskellige produktkatagorier vi tilbyder.

Klik på en produktkategori i menuen forneden.
 

Opvaskemaskine FAQ

Problem Årsag og løsning
Opvaskemaskinen vil ikke starte Tjek følgende, inden du tilkalder service:
Er der lys i kontrollampen?
Er der strøm til maskinen?
Er der sprunget en sikring?
Er HFI relæ slået fra?
Er låsesystem på låge defekt?
Er lågen ordentlig lukket?  
Opvaskemaskinen tager ikke vand ind (skriver fejlkode E10 i evt. display) Maskinen har tilløbsproblemer
Tjek om der er åbent for vandet til maskinen.
Tjek om der skulle være knæk på tilløbsslangen.
Er der problemer med vandtrykket?  
Der ligger vand i bunden af opvaskemaskinen (skriver E20 i evt. display) Maskinen har afløbsproblemer
Tjek afløbet under vasken.
Rens filteret i bunden af maskinen.
Opvaskemaskinen opfører sig mærkeligt (skriver E30-E90 i displayet) Kontakt L'EASY
Opvaskemaskinen slår HFI-relæ ud Tjek om der er fugt omkring maskinen?
Lugter den brændt?

Kontakt L'EASY  
Opvaskemaskinen giver stød Tjek om den er tilsluttet med jordforbindelse  
Opvaskemaskinen vil ikke varme vandet op Varmelegeme er defekt
Kontakt L'EASY  
Opvaskemaskinen vasker ikke rent, servicet er snavset Tilstoppede filtre
Tilstoppede filtre mindsker vandgennemstrømningen til pumpen. Der pumpes mindre vand rundt til opvask og vandtrykket bliver lavere. Skylningen og vasken af servicet bliver dårligere.

Tag filtrene ud og tøm dem. Rengør filtrene under rindende vand med en børste. Ved rengøring af finfilteret er det vigtigt at rense det på bagsiden, selvom det ser rent ud på oversiden.
Madrester i filtrene kan genudfældes i opvasken. Hvis det ser ud som om der ligger sand eller grus i bunden af f.eks. kopper, skyldes det genudfældning af madrester fra filtrene.

Blokerede spulearme
Lange køkkenredskaber, der er placeret i bestikkurven kan blokere den øverste spulearm. Tynde køkkenredskaber, eller bestik med tynde skafter, der er placeret i bestikkurven, kan stikke gennem bestikkurvens huller og blokere den nederste spulearm.

Læg lange køkkenredskaber i den øverste kurv. Placér tyndskaftet bestik med skaftet opad i bestikkurven. Hvis opvaskemaskinen er udstyret med bestikbakke i den øverste kurv, er det en fordel at placere tyndskaftet bestik i bestikbakken.

Tilstoppede spulearme
Frugtkerner og lignende fremmedlegemer, der kan passere grovfilteret, kan tilstoppe hullerne i spulearmene. Overspulingen af servicet vil blive dårligere.

Rens spulearmene.

Gammel sæbe
Sæbe, der har stået længe, kan dele sig i lag. Når man bruger af det øverste lag, kommer der for lidt vaskeaktive stoffer i opvaskemaskinen. Klor i sæben kan være fordampet, hvis sæben har stået for længe. Hvis der er for lidt klor eller andet blegemiddel i sæben, vil f.eks. tekopper ikke blive rene.

Bland eller ryst sæben inden den bruges. Sørg for at sæbebeholderen altid holdes tæt tillukket.

Dårlige afløbsforhold
Hvis afløbsslangen har langt fald tilbage mod opvaskemaskinen, kan det bevirke at snavset vand løber tilbage i opvaskemaskinen.

Hæv afløbsslangen op i niveau med maskinens overkant, så nær maskinen som muligt. Se brugsanvisningen

Forkert programvalg
Vask ved for lav temperatur eller i for kort tid kan give et dårligt opvaskeresultat.

Vælg et program med højere temperatur og længere vasketid.

Dårlig eller ingen skylning
Ved fyldning af opvaskemaskinen er det vigtigt at fjerne madrester fra servicet. Hvis maskinen ikke skal vaske op med det samme, kan madrester tørre ind. Rester af stærke madvarer f.eks. chili, paprika, ketchup o.lign. kan ætse sig ind i servicet, hvis det får lov at blive siddende. Andre madrester som f.eks. æg og spinat vil brænde sig fast til servicet i stedet for at blive vasket af, når det udsættes for det varme vand i hovedvasken.

Skyl altid servicet af inden opvask, enten i køkkenvasken eller brug opvaskemaskinens skylleprogram.  
Servicet har hvide belægninger                                                                   Forkert dosering af sæbe
For lille sæbedosering medfører at der ikke er nok vaskeaktive stoffer i vandet. Det giver kalksæbeforbindelser på servicet.

Læs altid doseringsvejledningen på sæbeemballagen, da doseringen varierer fra det ene opvaskemiddel til det andet

Ingen saltdosering Manglende salt i opvaskemaskinens blødgøringsanlæg giver kalkbelægninger på servicet.

Kontrollér at der er salt i blødgøringsanlægget.

Forkert saltdosering Hvis opvaskemaskinens saltdosering er indstillet for lavt, vil der blive doseret for lidt salt i hver opvask. Det vil medføre kalkbelægninger på servicet.

Kontrollér at opvaskemaskinens saltdosering er indstillet korrekt, så det stemmer overens med vandets hårdhed. Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhed.

Forkert salt
Fint filtersalt har tendens til at pakke sig. Vandets passage igennem blødgøringsanlægget bliver vanskeligere, og kalken fra vandet bliver ikke fjernet effektivt nok. Det tilbageværende kalk i vandet vil vise sig som kalkbelægninger på servicet.

Brug groft filtersalt i blødgøringsanlægget.    
Der kommer rustpletter på vores bestik Undlad at vaske f.eks. æggedeler og osteskærer i opvaskemaskinen  
Servicet har pletter eller striber Kalkbelægninger kan fjernes fra servicet ved brug af citronsyrepulver eller eddike.

Utæt saltlåg
Låget på saltbeholderen kan sidde løst, der kan sidde snavs på gummipakningen, eller selve gummipakningen kan være slidt. Når saltlåget er utæt, vil salt komme ud i opvaskevandet og sætte sig som hvide belægninger på servicet.

Kontrollér gummipakningen og vær opmærksom på at låget bliver skruet godt fast.

Glassyge Nogle glas kan få glassyge. Soda i glasmassen trænger ud af glasset og viser sig som en mælkehvid belægning på glassene.

Glas med glassyge kan ikke gøres klare igen. Ved køb af glas anbefales det at købe glas, der tåler maskinopvask.

Manglende afspændingsmiddel Når der ikke er afspændingsmiddel i opvaskemaskinen vil vandet løbe for langsomt af servicet under tørringen. Det efterlader pletter eller striber på servicet.

Kontrollér om der er fyldt afspændingsmiddel i opvaskemaskinen.

For lav dosering af afspændingsmiddel Hvis opvaskemaskinens dosering af afspændingsmiddel er indstillet for lavt, vil doseringen af afspændingsmiddel i hver opvask blive for lille.

Sæt doseringen af afspændingsmiddel op, og vær opmærksom på om opvaskemaskinen bruger afspænding.

Pletter og striber kan fjernes ved at lægge servicet i blød i en citronsyreopløsning  
Servicet har en blålig hinde For høj dosering af afspændingsmiddel
For meget afspændingsmiddel i sidste skyl sætter sig som en blålig hinde på servicet. Hvis hinden ikke fjernes, kan den brænde fast ved gentagen vask og tørringer.

Sæt doseringen af afspændingsmiddel ned.

Utæt låg til afspændingsmiddelbeholderen
Hvis låget ikke er lukket korrekt vil afspændingsmiddel komme ud i opvaskevandet.

Kontrollér om der er snavs omkring beholderens åbning.
Kontrollér lågets gummipakning.
Vær opmærksom på at låget er lukket korrekt.
Servicet er vådt efter endt opvask Fordybning i bunden af kopper og glas
I bunden af kopper og glas kan der stå vand, som ikke fordamper under tørringen. Dette vand medfører at der er fugtigt i opvaskemaskinen, så resten af servicet også virker vådt.

Tør vandet op med et viskestykke, når opvaskemaskinen er færdig. Lad derefter opvaskemaskinens dør stå på klem i min. 30 min. inden opvaskemaskinen tømmes.

Køkkengrej af plast og træ
Plast og træ tørrer ikke så godt som glas og porcelæn. Når der er mange plast- eller trædele i opvaskemaskinen vil der være meget kondensvand i opvaskemaskinen er endt tørring.

Tag plast- og trædele ud af opvaskemaskinen og tør dem af med et viskestykke. Lad derefter opvaskemaskinens dør stå på klem i min. 30 min. inden opvaskemaskinen tømmes.

Kilde: Bl.a Electrolux Home Products Denmark A/S