L'EASY er rated 7,1 ud af 10 på Trustpilot baseret på 973 stemmer.

Ankenævn

Ønsker du at klage, kan dette gøres skriftligt til:

L’EASY A/S
Østre Stationsvej 1-5
5000 Odense C

Eller

Leasy@leasy.dk

Du har efterfølgende mulighed for at klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, ved at benytte en klageformular på www.finansanke.dk og sende denne til  spa@kfst.dk  eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.”

Du kan også indgive din klage til Forbrugerklagenævnet, eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal vores e-mail adresse angives: leasy@leasy.dk.