L'EASY er rated 7,1 ud af 10 på Trustpilot baseret på 973 stemmer.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ansvaret for den samlede økonomistyring i virksomheden, hvis formål er at jævnføre realiserede tal med tilsvarende budgetter og forklare årsagen til eventuelle afvigelser. Derudover giver økonomiafdelingen virksomheden en realistisk baggrund for at planlægge fremtidige handlinger.
Dette indebærer opgaver vedrørende:
  • Bogføring af indkøbsfakturaer og opfølgning på afvigelser
  • Måneds- og årsregnskaber
  • Kontering, bogføring og betaling af kreditorer
  • Afstemninger af bl.a. banker og mellemregninger m.m.
  • Bogføring af indbetalinger