L'EASY er rated 7,1 ud af 10 på Trustpilot baseret på 973 stemmer.

Legal

Legal-afdelingen understøtter samtlige af koncernens virksomheder med juridiske problemstillinger og retslige tvister. Herunder deltagelse i koncerngennemgående projekter, såsom Datacompliance og legal reviews.
 
Dette indebærer opgaver vedrørende:
  • Kontraktkoncipering
  • Gennemgang og godkendelse af markedsføring
  • Due diligence
  • Generel compliance
  • Virksomhedsoverdragelser
  • Hvidvask
  • Domsforhandlinger og forhandlinger af udenretslige forlig